Jäätie

Vaajasalon tiekunta hoitaa myös Vaajasalon ja Kuopion välistä jäätietä. HUOM! Vaajasalo-Sikoniemi-osuus ei kuulu Vaajasalon tiekunnan vastuulle.

Jäätien käyttö on kaikille maksutonta. Vastuu- ja velvollisuusasiat jääteillä eivät ole aivan yksiselitteisiä, mutta seuraavassa hieman taustatietoa:

Yleinen käsitys on, että ajo jäätiellä on aina omalla vastuulla eli “vakuutukset jäävät rannalle”. Näin ei kuitenkaan ihan tarkkaan ole, sillä mm. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy kertoo ehdoistaan jääteillä seuraavaa:

Liikennevakuutus on voimassa, on jäätie sitten yksityisen tiekunnan tai tieviranomaisen ylläpitämä.

Vakuutusturva ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu:

- jäihin uppoamisesta muualla kuin tieviranomaisten turvallisuusmääräykset täyttävällä ja

  yleiseen käyttöön avatulla talvitiellä,

- ajoneuvon (pl. moottorikelkan tai mönkijän) maaperään tai veteen vajoamisesta silloin

  kun sitä käytetään tai kuljetetaan tien ulkopuolella,

- vedestä, kun ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella

Jokaisen jääteillä liikennöivän kannattaa tarkistaa oman vakuutusyhtiönsä ehdot koskien jääteitä.

Liikennöinti jäätiellä ei tietenkään tarkoita, että esim. liikennesäännöistä ei tarvitsisi välittää. Tiekunta voi asettaa hallinnoimalleen tielle väliaikaisia rajoituksia (paino, nopeus)  ja niitä tulee noudattaa. Tässä mielessä jäätie vastaa mitä tahansa yksityistietä. Nopeusrajoitusten asettamisesta kertoo Tieliikennelain 25 § mm. seuraavaa:  Tiekohtaisista ja paikallisista nopeusrajoituksista päättää liikenneministeriön tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti ja 51 §:n säännöksiä noudattaen se, jolle liikenteen ohjauslaitteen asettaminen kuuluu.  Ja taas tuo 51 § kertoo: Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen.

Vaajasalon jäätiellä on olosuhteista johtuva nopeusrajoitus. Nopeusrajoitus osoitetaan liikennemerkein.  Etäisyydet autojen välillä on oltava vähintään 50 m. Tämä tarkoittaa myös luonnollisesti, että ohittaminen on kielletty.  Tällä tavalla vältetään jäätien pirstoutuminen ja keväällä käyttöaika pitenee. Pysäköintiä jäätien reunassa ei ole kielletty, mutta sitä ei myös suositella. Jos auto on pakko pysäköidä jäätien reunaan, on autojen välinen etäisyys myös pysäköitäessä oltava tuo 50 metriä!  Kauden alussa jäätiellä on 2 tonnin painorajoitus. Kun jään paksuus on riittävä, painorajoitus nostetaan 4 tonniin. On tietenkin luonnollista, että raskasta ajoneuvokalustoa (mm. kuorma-autot ja raskaat traktorit) jäälle ei pidä tuoda missään vaiheessa!

On muistettava, että lumituiskun aikaan jäätietä ei ole mitään mieltä koko aikaa lingota. Tällöin korostuu “ajo omalla vastuulla”-periaate.